Opinnäytetyö keskiajan puutarhan suunnittelemisesta

27.4.2012

Siiri Soittilan opinnäytetyö Hämeen ammattikorkeakoulun maisemasuunnittelun linjalta

”Eurooppalaisen keskiaikapuutarhan soveltaminen nyky-Suomeen”

on nyt valmis ja  luettavissa koulun tietokannassa täällä.